Quy định mới nhất về thu nhập tính đóng và không tính đóng trong BHXH

Quy định mới nhất về thu nhập tính đóng và không tính đóng trong BHXH

Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) là điều mà người lao động quan tâm nhất bên cạnh lương, thưởng hay trợ cấp. Vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với chính sách bảo hiểm là về các khoản thu nhập không tính đóng và tính đóng trong bảo hiểm xã hội. Bộ Lao động, Thương binh và xã hội cũng ra công văn mới, với những chính sách mới, có tác động trực tiếp đến người lao động. Cùng tìm hiểu nhiều hơn trong bài viết dưới đây của ewrinfo.

Thay đổi đối tượng tham gia BHXH

Thay đổi đối tượng tham gia BHXH
Đối tượng nào được tham gia BHXH

Khoản 1 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH đã nêu rõ:ư. “Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Đồng thời là người giao kết hợp đồng lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội. Thì tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội”.

Như vậy, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Mà đồng thời là người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên. Sẽ phải tham gia BHXH bắt buộc theo nhóm đối tượng người lao động làm việc theo hợp đồng.

Đây là một quy định hoàn toàn mới mà trước đó, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH chưa đề cập.

BHXH bắt buộc: Quy định về thu nhập tính đóng và không tính đóng

Tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Quy định tại điểm a, tiết b1 điểm b và tiết c1 điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH.

Thứ nhất, mức lương theo công việc hoặc chức danh.

Ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương. Do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 Bộ luật Lao động;

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán. Thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

Thứ hai, phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên.

Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động. Tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt. Mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

Thứ ba, các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên.

Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể. Cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Bổ sung các khoản hỗ trợ

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như: Thưởng theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động; Tiền thưởng sáng kiến; Tiền ăn giữa ca; Các khoản hỗ trợ như xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động; Trợ cấp cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn khi gặp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo quy định tại tiết c2 điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH.

BHXH bắt buộc: Quy định về thu nhập tính đóng và không tính đóng

Những khoản tiền lương, thu nhập nào được quy định làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH)

Về vấn đề này báo thông tin như sau:

Thông tư 06/2021 vừa được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quy định căn cứ về đóng BHXH bắt buộc.

Cụ thể, khoản 26, Điều 1 Thông tư 06 sửa đổi khoản 2 và khoản 3, Điều 30 Thông tư 59 về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc như sau: Từ ngày 1-1-2021 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác gồm:

– Mức lương theo công việc hoặc chức danh.

– Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động. Tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt. Mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

– Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể. Cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *