Thêm 5 doanh nghiệp ký quỹ thất bại

Thêm 5 doanh nghiệp ký quỹ thất bại

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh vừa thông báo có thêm 5 doanh nghiệp ký quỹ thất bại. Điều này buộc các doanh nghiệp phải rời khỏi sàn cổ phiếu vì không đủ điều kiện để giao dịch. Một số doanh nghiệp là do mới thành lập chưa đủ thời gian để ký quỹ. Nhưng cũng có một số doanh nghiệp do không đáp ứng được yêu cầu về báo cáo tài chính. Từ đó ta thấy tình hình của thị trường cổ phiếu hết sức đáng lo ngại. Vì thế các nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư vào các công ty nhỏ ở trên sàn.

Thêm 5 doanh nghiệp không thể ký quỹ

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh vừa thông tin danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Danh sách bổ sung gồm 5 doanh nghiệp. Trong số đó, 2 doanh nghiệp không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do thời gian niêm yết dưới 6 tháng. Gồm: Công ty CP Dịch vụ bất động sản Đất Xanh (mã chứng khoán: DXS). Công ty CP Bất động sản Khải Hoàn Land (mã chứng khoán: KHG).

Giao dịch ký quỹ
Giao dịch ký quỹ

2 doanh nghiệp có chứng khoán thuộc diện cảnh báo là Công ty CP Chế biến hàng xuất khẩu Long An (mã chứng khoán: LAF); Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Bình (mã chứng khoán: QBS). Ngoài ra, Công ty CP Khử trùng Việt Nam (mã chứng khoán: VFG) cũng được đưa vào diện không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Do báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 được soát xét. Có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiếm toán.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đã công bố 69 doanh nghiệp. Họ không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ; trong đó, có Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (mã chứng khoán: PVD).  Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH), Công ty CP Chứng khoán Agribank (mã chứng khoán: AGR)…

Vì sao phải ký quỹ?

Ký quỹ là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Theo đó một số ngành nghề kinh doanh phải ký quỹ tại ngân hàng trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Theo Điều 330 Bộ luật Dân sự 2015. Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý. Hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức. Diều này để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ.Như vậy, có thể hiểu, ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ phải gửi một khoản tiền hoặc tài sản; giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa của một ngân hàng.

Ký quỹ để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
Dịch vụ ký quỹ

Trường hợp mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Thì bên có quyền được tổ chức tín dụng nơi ký quỹ thanh toán, bồi thường thiệt hại. Do bên có nghĩa vụ gây ra, sau khi trừ chi phí dịch vụ. Ký quỹ là một trong những biện pháp bảo đảm. Tài sản ký quỹ không được giao cho bên có quyền giữ mà gửi vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng. Việc thanh toán cho bên có quyền chỉ xảy ra. Khi bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết.

Hiện nay, có nhiều ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải ký quỹ, số tiền ký quỹ và điều kiện ký quỹ được quy định trong văn bản cụ thể. Mục đích của việc ký quỹ là nhằm đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với những người có liên quan và trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *