Tư vấn xây dựng Việt Nam VGV trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VGV) trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông

Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VGV) trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông trong thời gian sắp tới đây. Nếu nhiều công ty quyết định trả cổ tức bằng cổ phiếu thì mới đây Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VGV) lại có quyết định khá bất ngờ. Việc này cho thấy dòng tiện hiện nay của công ty đang ở mức khá tốt. Điều này là một tín hiệu tích cực để các nhà đầu tư có thể lựa chọn mua bán cổ phiếu của VGV. Qua bài viết sau đây sẽ nói rõ hơn về công ty cũng như phân tích thị trường VGV mời các bạn cùng theo dõi.

Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VGV) trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP (mã chứng khoán: VGV) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 3,9%. Tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 390 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức vào ngày 6/10/2021.

Công ty hoạt động trong ngành xây dựng
Công ty hoạt động trong ngành xây dựng

Như vậy, với khối lượng chứng khoán đang lưu hành gần 35,77 triệu cổ phiếu. Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCPdự chi gần 14 tỷ đồng để chia cổ tức đợt này. Tới đây, ngày 15/10, doanh nghiệp sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường tại Hà Nội. Ngày 15/9 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp. Nội dung cuộc họp chưa được chưa được doanh nghiệp này tiết lộ. Trên thị trường, cổ phiếu này giao dịch cầm chừng với mức gia tham chiếu trước khi vào phiên giao dịch 10/9 là 10.000 đồng/đơn vị.

Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP tiền thân là Cục Thiết kế Dân dụng – Nha Kiến trúc được thành lập tháng 4 năm 1955. Trải qua hơn 60 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành. Đến nay Tổng Công ty đã trở thành 1 nhà tư vấn Xây dựng hàng đầu Việt Nam. Với đội ngũ Cán bộ Kiến trúc sư, Kỹ sư tham gia tư vấn thiết kế nhiều công trình. Đóng góp 1 phần quan trọng cho Kiến trúc Việt Nam trong thời kì đổi mới.

Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam đặt kế hoạch đi lùi

Tại ĐHĐCĐ vừa qua, VGV thông qua kế hoạch năm 2021 đi lùi với doanh thu. Công ty mẹ là 240 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 22,5 tỷ đồng, chia cổ tức 3,6%. Không đặt kế hoạch hợp nhất. BCTC hợp nhất năm 2020 thể hiện VGV có tổng tài sản là 1.137 tỷ đồng. Trong đó nợ phải trả là 668 tỷ đồng. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 805 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán chiếm 677 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 127 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 102 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính là 19,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 32,6 tỷ đồng, giảm 25,44% so với năm 2019.

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2020 sụt giảm so với năm trước
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2020 sụt giảm so với năm trước

Năm 2020, công ty mẹ đạt doanh thu 278 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 24,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 22,33 tỷ đồng, giảm 27,43% so với cùng kỳ năm 2019. Chia cổ tức 3,9%/năm. Giải trình lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2020 sụt giảm so với năm trước là do lợi nhuận các công ty con gồm USCO, CCBM, VCC, CDC hợp nhất. Nên giảm so với cùng kỳ năm 2019 lần lượt là 37,12%; 61,26%; 7,7%; 16,79%.

Còn theo BCTC hợp nhất quý I/2021, công ty mẹ đạt doanh thu 34,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 2,4 tỷ đồng, giảm 17,6% so với cùng kỳ năm 2020 do doanh thu thuần giảm 30,9%. Hợp nhất quý I, VGV đạt doanh thu 130 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 7,9 tỷ đồng, tăng 77,8% so với cùng kỳ năm 2020 do tăng doanh thu hoạt động tài chính và chi phí khác giảm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *