Bảo lãnh tín dụng ở Tiền Giang

Bảo lãnh tín dụng ở Tiền Giang

Bảo lãnh tín dụng ở Tiền Giang cho các doanh nghiệp muốn đầu tư ở nơi này. Hiện nay khá nhiều doanh nghiệp muốn đầu tư ở nơi đây nhưng còn lấn cấn ở thủ tục. Đặc biệt là quy định và quá trình để được bảo lãnh tín dụng ở Tiền Giang. Bài viết sau sẽ cung cấp cho các bạn quy định cụ thể và dễ hiểu nhất để bạn có thể được bảo lãnh tín dụng ở địa phương này. Điều này sẽ giúp cho một số người thực hiện công việc một cách trôi chảy hơn.

Khách hàng được bảo lãnh tín dụng

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa họat động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo quy định của pháp luật hiện hành. Vay vốn bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng.

Điều kiện để được ngân hàng bảo lãnh tín dụng

Phí bảo lãnh tín dụng bằng 0,5%/năm
Phí bảo lãnh tín dụng bằng 0,5%/năm

Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh. Được Quỹ bảo lãnh thẩm định là có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay.

– Có tổng giá trị tài sản thế chấp, cầm cố tại tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật tối thiểu bằng 15% giá trị khoản vay.

– Có tối thiểu 15% vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh.

– Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh. Doanh nghiệp không có khoản nợ đọng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Hoặc nợ xấu tại các tổ chức tín dụng hoặc các tổ chức kinh tế khác.

– Bên được bảo lãnh phải sử dụng tài sản hiện có. Hoặc tài sản hình thành trong tương lai. Để thực hiện các biện pháp bảo đảm cho bảo lãnh.

Thời gian và phí bảo lãnh tín dụng cần biết

Thời gian: phải phù hợp với thời hạn vay vốn đã thỏa thuận giữa doanh nghiệp và tổ chức tín dụng. Thời hạn bảo lãnh có thể được gia hạn. Cho đến khi doanh nghiệp thực hiện hoàn tất nghĩa vụ trả nợ cho tổ chức tín dụng. Bao gồm thời gian gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, giãn nợ .

Phí bảo lãnh: Phí bảo lãnh tín dụng bằng 0,5%/năm. Tính trên số tiền được bảo lãnh và thời hạn bảo lãnh.

Phải có tài sản bảo đảm nào mới được bảo lãnh?

Phải có tài sản bảo đảm
Phải có tài sản bảo đảm mới được bảo lãnh

Tài sản bảo đảm để  được bảo lãnh vay vốn trung dài hạn

Trường hợp vay vốn trung dài hạn thực hiện dự án đầu tư. Doanh nghiệp được dùng tài sản hình thành trong tương lai của dự án đầu tư để thế chấp. Nhằm bảo đảm cho nghĩa vụ bảo lãnh tín dụng của Quỹ. Theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm. Doanh nghiệp phải có tổng giá trị tài sản thế chấp, cầm cố ban đầu tại Quỹ tối thiểu bằng 15% giá trị khoản vay.

Trường hợp vay vốn lưu động trung dài hạn. Thực hiện dự phương án sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp phải có tổng giá trị tài sản thế chấp; cầm cố ban đầu tại Quỹ tối thiểu bằng 15% giá trị khoản vay.

Trường hợp tài sản hình thành trong tương lai không đủ điều kiện để bảo đảm cho nghĩa vụ được bảo lãnh. Quỹ xem xét, áp dụng các hình thức bảo đảm khác cho bảo lãnh. Để đúng theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Tài sản bảo lãnh tín dụng trong tương lai

Đối với tài sản hình thành trong tương lai thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc. Doanh nghiệp phải thực hiện mua bảo hiểm tài sản trong suốt thời hạn bảo lãnh theo quy định.

Đối với các dự án mà ngoài nguồn vốn vay được bảo lãnh. Còn có các nguồn vốn khác tham gia đầu tư. Thì tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ bảo lãnh là tổng giá trị tài sản của dự án hình thành trong tương lai. Bao gồm các nguồn vốn khác tham gia đầu tư dự án.

Quy định, trình tự và nghĩa vụ khi bảo lãnh tín dụng

Quy định: trong thời hạn bảo lãnh. Doanh nghiệp không được cho, tặng, bán, chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn liên doanh. Hoặc sử dụng tài sản bảo đảm để cầm cố, thế chấp hoặc bảo lãnh vay vốn cho bên thứ ba. Khi nghĩa vụ được bảo đảm chưa chấm dứt. Hoặc chưa có biện pháp bảo đảm khác thay thế để bảo đảm nghĩa vụ cho Quỹ.

Trình tự và thủ tục bảo đảm cho nghĩa vụ bảo lãnh tín dụng đối với Quỹ. Thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo đảm tiền vay; giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm.

Khi doanh nghiệp không thực hiện. Hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ hoàn trả nợ vay bắt buộc đối với Quỹ. Quỹ được quyền xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật. Để thu hồi số tiền đã trả nợ thay cho doanh nghiệp.

Quỹ được quyền xử lý tài sản bảo đảm
Quỹ được quyền xử lý tài sản bảo đảm

Thủ tục bảo lãnh tín dụng cho DNNVV

Bước 1: Các DNVVV trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có nhu cầu vay vốn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Bảo lãnh tín dụng và quản lý ủy thác Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang. Địa chỉ số 40, Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định. Thì chuyên viên tiếp nhận hướng dẫn bằng phiếu nhận hồ sơ. Để người nộp hồ sơ hoàn chỉnh lại thủ tục đúng theo quy định;

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Bảo lãnh tín dụng và quản lý ủy thác Quỹ Đầu tư phát triển. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.  Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *