BHXH hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do Covid-19 tại TP.HCM

BHXH hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do Covid-19 tại TP.HCM

Ảnh hưởng của đại dịch covid quá nghiêm trọng, mới đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM đã công bố những thông tin mới nhất cho người lao động và doah nghiệp bị ảnh hưởng. Nội dung bao gồm chính sách tạm dừng đóng quỹ hưu trí, giảm mức đóng bảo hiểm lao động và hoãn hợp đồng lao động. Những thông tin về hỗ trợ BHXH này được tiến hành theo Nghị Quyết 68/2021 của Chính phủ. Tham khảo thêm trong bài viết dưới đây của ewrinfo.

Tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất

Tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất
Hỗ trợ BHXH

Thứ nhất, chính sách hỗ trợ tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất. Theo Nghị quyết 68, người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội (BHXH). Hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4.2021. Mà bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4.2021. Thì doanh nghiệp và người lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí. Và tử tuất 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.

Thực hiện chính sách hỗ trợ này, tính đến ngày 7.9. BHXH TP.HCM đã giải quyết cho 191 đơn vị với 37.310 lao động nộp hồ sơ. Đồng thời, BHXH TP.HCM đã giải quyết cho tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Với số tiền 290,2 tỉ đồng.

Người sử dụng lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động

Thứ hai, chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó, người sử dụng lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH từ ngày 1.7.2021 đến ngày 30.6.2022.

BHXH TP.HCM thông tin, đơn vị đã thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cho 101.356 đơn vị, số lao động hơn 2,3 triệu người với số tiền 1.061 tỉ đồng.

Thứ ba, chính sách xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Với chính sách này, BHXH TP.HCM cho hay. Tính đến ngày 7.9, đơn vị đã phối hợp với cơ quan LĐ-TB-XH xác nhận cho 19.657 đơn vị. Với 296.640 người lao động nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động. Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Để được nhận hỗ trợ từ 1,8 – 3,7 triệu đồng.

Ngành BHXH Việt Nam hỗ trợ người lao động tích cực, khẩn trương vào cuộc

Ngành BHXH Việt Nam tích cực, khẩn trương vào cuộc
Hỗ trợ BHXH cho NLĐ

Theo đó, BHXH Việt Nam giao nhiệm vụ cụ thể, phân cấp, phân quyền, chịu trách nhiệm rõ ràng trong toàn hệ thống. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg trên tinh thần: Tạo điều kiện tối đa; đơn giản, cắt giảm thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ, tuyệt đối không để phát sinh thêm thủ tục hành chính, không đưa ra thêm yêu cầu nào khác so với Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ và Công văn của Ngành.

Đảm bảo kinh phí chi trả cho đơn vị sử dụng lao động để kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Thực hiện ngay việc điều chỉnh mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ BHTNLĐ, BNN. Đến ngày 16/7/2021 đã hoàn tất các thủ tục, gửi thông báo về số tiền có được do giảm mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ, BNN (từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022) đến các đơn vị sử dụng lao động để người sử dụng lao động hỗ trợ cho người lao động phòng, chống dịch Covid-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *