Chế độ hưu trí, thai sản sẽ được BHXH hỗ trợ giải quyết nhanh chóng

Chế độ hưu trí, thai sản sẽ được BHXH hỗ trợ giải quyết nhanh chóng

Công văn số 2802/BHXH-CSXH vừa được Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam gửi đến cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công văn này có nội dung hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động. Những người làm việc tại các doanh nghiệp, các đơn vị công ty bị phá sản nhưng còn nợ tiền đóng BHXH. Công văn đặc biệt nhấn mạnh chế độ hưu trí và thai sản sẽ được giải quyết nhanh chóng. Nhiều thông tin đa chủ đề sẽ được cập nhật mới nhất tại ewrinfo.

Thống nhất thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động đã đủ các điều kiện

Thống nhất thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động đã đủ các điều kiện
Hỗ trợ giải quyết BHXH

Theo đó, thời gian qua, ở các đơn vị sử dụng lao động (gọi chung là đơn vị) phá sản không đóng đủ tiền BHXH. Dẫn đến quyền lợi về BHXH của người lao động không được giải quyết kịp thời.

Trên cơ sở đề xuất của BHXH Việt Nam tại Công văn số 1936/BHXH-CSXH ngày 5.7.2021. Về giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH; ý kiến trả lời của Bộ LĐ-TB&XH tại Công văn số 2591/LĐTBXH-BHXH ngày 9.8.2021. BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thống nhất thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động đã đủ các điều kiện. Bao gồm cả điều kiện về thời gian đã thực đóng vào quỹ BHXH. Không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH. Tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng BHXH.

Các điều kiện nhận trợ cấp BHXH

Trường hợp sinh con, nhận nuôi con nuôi, thai sản

Người lao động có thời gian đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản. Không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH). Mà đủ 6 tháng trở lên theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH năm 2014. Hoặc 3 tháng trở lên theo quy định tại Khoản 3 Điều 31 Luật BHXH năm 2014. Nếu đảm bảo căn cứ để xác định người lao động chưa hưởng chế độ. Tthì cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp thai sản theo quy định. Tại thời điểm người lao động sinh con, nhận nuôi con nuôi.

Khi thời gian tham gia BHXH được đóng bổ sung và làm thay đổi mức trợ cấp. Thì điều chỉnh lại mức hưởng theo quy định của chính sách. Tại thời điểm người lao động đủ điều kiện hưởng để chi trả bổ sung.

Lương hưu

Cơ quan BHXH giải quyết hưởng lương hưu đối với người lao động đủ điều kiện về tuổi và thời gian đã đóng BHXH (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) theo quy định của chính sách tại thời điểm hưởng lương hưu.

Khi thời gian tham gia BHXH được đóng bổ sung thì tính cộng nối thời gian đóng BHXH để điều chỉnh lại chế độ hưu trí theo quy định của chính sách tại thời điểm hưởng lương hưu. Đồng thời xác định số tiền chênh lệch phát sinh theo quy định của chính sách tiền lương từng thời kỳ để chi trả bổ sung cho người lao động kể từ thời điểm hưởng.

Lương hưu được BHXH hỗ trợ
Giao dịch lương hưu

Về chế độ tử tuất

Giải quyết trợ cấp mai táng đối với thân nhân khi người lao động có từ đủ 12 tháng đóng BHXH bắt buộc trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 66 của Luật BHXH năm 2014 hoặc có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 80 của Luật BHXH năm 2014 (thời gian đóng BHXH bắt buộc không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH).

Giải quyết hưởng trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân khi người lao động có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 67 của Luật BHXH năm 2014, có thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà không lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần.

Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 68 Luật BHXH năm 2014. Các trường hợp vướng mắc khác về thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động ở các đơn vị phá sản, để đảm bảo quyền lợi của người lao động, BHXH Việt Nam tiếp tục báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền để xử lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *