Hỗ trợ BHXH hưu trí và tử tuất cho hơn 46.000 người lao động

Hỗ trợ BHXH hưu trí và tử tuất cho hơn 46.000 người lao động

Mới đây, 277 đơn vị cùng 46.407 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết. Bên cạnh đó, 346.871 lao động của 18.813 doanh nghiệp, công ty cũng được xác nhận hỗ trợ bảo hiểm xã hội (BHXH) theo những chính sách ban hành tại 61/63 tỉnh thành phố, mỗi người 1 triệu đồng. Còn nhiều tin tức về kinh doanh, chứng khoán, xã hội sẽ được chúng tôi cập nhật tại ewrinfo.

Hỗ trợ 323,9 tỷ đồng BHXH

Hỗ trợ 323,9 tỷ đồng BHXH
Hỗ trợ lương hưu

Về việc triển khai Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Về các chính sách hỗ trợ tới người lao động và người sử dụng lao động. Đến ngày 19.8, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 277 đơn vị. Với 46.407 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Với số tiền 323,9 tỉ đồng tại 38/63 tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, cũng xác nhận danh sách cho 346.871 lao động của 18.813 đơn vị sử dụng lao động. Để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 61/63 tỉnh, thành phố.

Chi tiết gói hỗ trợ BHXH

Trong đó gồm: 237.368 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 17.332 đơn vị; 20.383 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 746 đơn vị; 895 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 05 đơn vị; 38.982 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 của 443 đơn vị. Được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc; 32.786 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn. Để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động) của 145 đơn vị.

Ngoài ra, còn 16.457 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất. Đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú. Và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) của 142 đơn vị.

Đối tượng được hỗ trợ

Đối tượng được hỗ trợ
Hỗ trợ lương hưu

Trong đó số lao động tham gia BHXH tính giảm gồm:

  • Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc. Theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động. Hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/5/2021. Đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.
  • Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Mà thời gian tạm hoãn thực hiện họp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.
  • Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương. Mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.
  • Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.
  • Số lao động tham gia BHXH tính giảm chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; không bao gồm người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 1/5/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *