Đề xuất tăng mức lương hưu, trợ cấp cho người về hưu trước 1995 lên 11%

Đề xuất tăng mức lương hưu, trợ cấp cho người về hưu trước 1995 lên 11%

Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội mới đây thông báo về việc người về hưu trước ngày 1.1.1995 cũng được đề xuất điều chỉnh lương hưu. Bên cạnh người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng và lương hưu. Qua đó, hơn 318.000 người thuộc diện trên sẽ được hỗ trợ điều chỉnh mức lương hưu theo quy định là 2,5 triệu đồng/tháng. Rất nhiều thông tin kinh tế, xã hội, bất động sản sẽ đươc ewrinfo cập nhật liên tục hàng ngày.

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hàng tháng

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hàng tháng
Tăng lương hưu, trợ cấp lên 11%

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có báo cáo đánh giá tác động. Đối với Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Đề cập đến nội dung điều chỉnh lương hưu đối với những người về hưu trước năm 1995. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết. Mặc dù Chính phủ đã nỗ lực để xử lý vấn đề chênh lệch lương hưu giữa các thời kỳ và mức lương hưu thấp. Tuy nhiên, khoảng cách lương hưu giữa những người hưởng lương hưu ngày càng cao. Đặc biệt là những người nghỉ hưu trước năm 1995.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng thường xuyên tiếp nhận các kiến nghị của những người về hưu trước năm 1995. Về việc lương hưu thấp. Đồng thời, các Đại biểu Quốc hội đã gửi nhiều nội kiến nghị. Đề nghị Bộ nghiên cứu để khắc phục lương hưu của những người về hưu trước năm 1995.

Nhóm đối tượng này có mức hưởng thấp hơn mặt bằng chung

Qua nghiên cứu chính sách, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận thấy. Nhóm đối tượng này có mức hưởng thấp hơn mặt bằng chung. Là do đặc thù của chính sách tiền lương giai đoạn trước năm 1995. Cùng với các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại thời điểm đó. Nên phần lớn người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ. Mất sức lao động với thời gian làm việc ngắn và mức tiền lương trước khi nghỉ việc thấp. tTừ đó ảnh hưởng đến mặt bằng chung về mức hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

Để rút ngắn chênh lệch, tại tờ trình Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng mới đây. Đối với những người hưởng, trợ cấp từ trước ngày 1.1.1995. Mà có mức hưởng dưới 2,5 triệu đồng/tháng:

Sau khi điều chỉnh tăng thêm 11% theo mức điều chỉnh chung. Mà có mức hưởng thấp hơn 2,5 triệu đồng/tháng thì mức hưởng được điều chỉnh tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng. Đối với những người có mức hưởng từ 2,3 triệu đồng/tháng trở xuống. Và tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/người/tháng. Đối với những người có mức hưởng từ 2,3 triệu đồng/tháng đến dưới 2,5 triệu đồng/tháng.

Với phương án điều chỉnh nêu trên, dự kiến có khoảng 318.000 người hưởng trợ cấp hàng tháng. Từ trước ngày 1.1.1995 thuộc đối tượng điều chỉnh. Với kinh phí điều chỉnh trong năm 2022 vào khoảng 573 tỉ đồng.

Cân nhắc thời điểm thực hiện Nghị định

Cân nhắc thời điểm thực hiện Nghị định
Đề xuất tăng trợ cấp lên 11%

Theo Bộ Lao động – thương binh và xã hội, trong giai đoạn 2019 – 2021. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) đã tăng 10,35%, trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5,5%. Như vậy, tỉ lệ điều chỉnh khoảng 15% mới hợp lý.

Lãnh đạo Bộ Lao động – thương binh xã hội cho biết. Khi lấy ý kiến, một số bộ ngành đề nghị cân nhắc thời điểm, có thể điều chỉnh từ 1-7-2022.  Để cùng lúc với tăng lương cơ sở và lương tối thiểu vùng. Để hạn chế chênh lệch mức hưởng giữa người nghỉ hưu trước và sau thời điểm trên.

Bộ này tiếp thu các đóng góp đó song vẫn lựa chọn tăng từ thời điểm 1-1-2022. Lý do là hiện nay chưa thống nhất phương án có tăng lương cơ sở, lương tối thiểu vùng hay không. Khi các bộ liên quan như Tài chính, Nội vụ có phương án cụ thể, Bộ Lao động – thương binh xã hội sẽ tính toán để điều chỉnh mức lương hưu phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *