Nhân viên thử việc không yêu cầu bắt buộc đóng BHXH

Nhân viên thử việc không yêu cầu bắt buộc đóng BHXH

Trong thời gian thử việc có cần bắt buộc đóng BHXH nếu người sử dụng lao động và người lao động ký kết thỏa thuận thử việc hay không? Về câu hỏi này, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nói rằng những đối tượng này không thuộc những đối tượng phải chi trả bảo hiểm xã hội. Nếu cả 2 bên ký kết hợp đồng trên 1 tháng, NLĐ mới cần đóng bảo hiểm xã hội theo quy định. Theo dõi chúng tôi để cập nhật thông tin tài chính, bảo hiểm xã hội mỗi ngày.

Thử việc có cần đóng BHXH không?

Thử việc có cần đóng BHXH không?
Có phải đóng BHXH khi đang thử việc không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết:

Theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội. Thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ. Hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên. Thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

– Cán bộ, công chức, viên chức;

– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

Như vậy, trường hợp người làm việc theo hợp đồng thử việc thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp người lao động và người sử dụng lao động ký kết hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên. Và trong hợp đồng lao động có ghi nội dung thử việc . Thì thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Và thực hiện từ ngày hợp đồng lao động lao động có hiệu lực.

Về việc trả khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH, BHTN,BHYT đối với người lao động

Về việc trả khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH, BHTN,BHYT đối với người lao động
Nhân viên thử việc ngoài ký kết hợp đồng thì không cần đóng BHXH

Điều 168. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc. Với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động. Tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 24 Bộ luật Lao động 2019, nội dung của hợp đồng thử việc bao gồm:

– Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên. Chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

– Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

– Công việc và địa điểm làm việc;

– Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

– Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động

Trong nội dung của Hợp đồng thử việc không có nội dung về đóng BHXH. Nên trong trường hợp này người sử dụng lao động không phải trả thêm khoản tiền này vào lương cho NLĐ trong thời gian thử việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *