Diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh với những diễn biến tích cực

Thị trường chứng khoán phái sinh trong khoảng thời gian tháng 5 đầu năm 2021 đã có nhiều diễn biến tích cực với nhiều phiên tăng điểm ấn tượng. Kéo dài xu thế tăng trưởng liên tục và giữ vững từ đầu năm. Theo ước tính thì tổng khối lượng giao dịch trong 5 tháng đầu năm 2021 đã đạt là 17.996.675 hợp đồng. Con số này tương ứng với khối lượng giao dịch bình quân là 185.945 hợp đồng/phiên. Bài viết sau đây của chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn chi tiết về nội dung này.

Thị trường chứng khoán phái sinh tăng trưởng liên tục từ đầu năm

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), thị trường chứng khoán phái sinh có diễn biến tăng trưởng liên tục từ đầu năm. Tổng khối lượng giao dịch trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt 17.996.675 hợp đồng, tương ứng khối lượng giao dịch bình quân 185.945 hợp đồng/phiên.

Trong đó, tháng 5 tiếp tục chứng kiến đà tăng của thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh. Khối lượng giao dịch khối lượng giao dịch bình quân lớn nhất của thị trường đạt 209.707 hợp đồng/phiên.

Thanh khoản thị trường phái sinh tăng hơn 11% trong tháng 5/2021
Thanh khoản thị trường phái sinh tăng hơn 11% trong tháng 5/2021

Trong đó, sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 209.707 hợp đồng/phiên, tăng 11,27% so với tháng trước. Đáng chú ý như phiên ngày 12/5/2021, có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 303.743 hợp đồng vào

Bảng 1: Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 5/2021

TT Chỉ tiêu Đơn vị Tháng 5.2021 Tháng 4.2021 Tăng/giảm (%)
1 Khối lượng giao dịch bình quân phiên Hợp đồng  

209.707

 

188.470

11,27%
2 Khối lượng OI (cuối kỳ) Hợp đồng 26.969 32.429 -16,84%

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 5 đạt 26.969 hợp đồng, giảm 16,84% so với tháng trước. Mức OI cao nhất trong tháng 5 đạt 37.471 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 10/5/2021. Riêng giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ không phát sinh trong tháng 5/2021.

Phân tích của HNX cũng cho thấy, về cơ cấu nhà đầu tư tham gia giao dịch, khối ngoại có tỷ trọng giao dịch chiếm 0,99% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Về nhà đầu tư trong nước, tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân 78,86% khối lượng giao dịch toàn thị trường, nhà đầu tư tổ chức chiếm 20,14% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 4/2021: Khối lượng giao dịch tăng gần 30%

Trong tháng 4/2021, khối lượng giao dịch của thị trường chứng khoán phái sinh tăng gần 30%. Tuy nhiên, tỷ trọng giao dịch của khối ngoại trong tháng 4/2021 lại giảm so với tháng trước, chiếm 1,19% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Cụ thể, theo nhận định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), thị trường chứng khoán phái sinh tháng 4/2021 tăng mạnh so với tháng trước.

Chứng khoán phái sinh tháng 4
Chứng khoán phái sinh tháng 4

Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 bình quân đạt 188.470 hợp đồng/phiên, tăng 29,23% so với tháng trước. Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất 281.627 hợp đồng vào ngày 20/4/2021.

Bảng 1: Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 4/2021

TT Chỉ tiêu Đơn vị Tháng 3.2021 Tháng 4.2021 Tăng/giảm (%)
1 Khối lượng giao dịch bình quân phiên Hợp đồng  

145.840

 

188.470

29,23%
2 Khối lượng OI (cuối kỳ) Hợp đồng 28.349 32.429 14,39%

Số liệu của HNX cho thấy, khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 4 đạt 32.429 hợp đồng, tăng 14,39% so với tháng trước. Mức OI cao nhất trong tháng 4 đạt 33.162 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 8/4/2021.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, tháng 4/2021 không có giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ cũng như không có khối lượng OI tại thời điểm cuối tháng. Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước giảm so với tháng trước, chiếm 81,62% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong khi tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước tăng, chiếm 17,19%.

Đáng chú ý, thống kê của HNX cũng cho thấy tỷ trọng giao dịch của khối ngoại trong tháng 4/2021 giảm so với tháng trước, chiếm 1,19% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *