Triển khai nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp trong cả nước

Triển khai nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp trong cả nước

Từ trước đến nay, các thủ tục giấy tờ giữa cục thuế của nhà nước và các doanh nghiệp luôn phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện giấy tờ cũng như nhân lực của cả hai phía để giải quyết vấn đề này. Mới đây cả nước đã thay đổi đầu tư vào công nghệ số hóa, hiện đại hoá quản lý thuế. Điều này tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho người nộp thuế và các doanh nghiệp. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sau ngay hình thức nộp thuế mới này ở nước ta.

63 tỉnh thành trong cả nước triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử

Theo số liệu của Tổng cục Thuế, hệ thống khai thuế điện tử hiện đã được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Đã có 838.787 doanh nghiệp (DN) tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 841.018 DN đang hoạt động (đạt tỷ lệ 99,7%). Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là 12.925.589 hồ sơ.

Tổng cục Thuế đã phối hợp với 55 ngân hàng thương mại (đã hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế) và 63 cục thuế trong cả nước triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động DN tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến ngày 19/8/2021, số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 832.802 DN trên tổng số 841.018 DN đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99%.

831.154 Doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ

Số lượng DN hoàn thành đăng ký dịch vụ với hệ thống ngân hàng là 831.154 DN trên tổng số 841.018 DN đang hoạt động (đạt 98,8%). Từ ngày 01/01/2021 đến nay, các Doanh Nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 2.425.472  giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là trên 486.844 tỷ đồng và 29.350.060 USD.

831.154 Doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ
831.154 Doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ

Đến nay, tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã triển khai hoàn thuế điện tử. Tính từ ngày 01/01/2021 đến hết tháng 8/2021, đã có 7.654 DN trên tổng số 7.855 DN tham gia hoàn thuế điện tử, đạt tỷ lệ 97,44 %. Số hồ sơ tiếp nhận là 17.177 hồ sơ trên tổng số 17.440 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,49 %; Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 12.428 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 79.772 tỷ đồng.

Đã có 172.800 hóa đơn điện tử được cấp mã

Tổng cục Thuế cũng cho biết, toàn Ngành hiện đang tiếp tục triển khai Đề án thí điểm hóa đơn điện tử. Tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 19/7/2021, đã có 172.800 hóa đơn đã được cấp mã với tổng doanh thu trên 17.708 tỷ đồng, số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 1.552 tỷ đồng.

Đặc biệt, Tổng cục Thuế đã triển khai hỗ trợ khai thuế, nộp thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà tại 63 cục thuế và các chi cục thuế trực thuộc. Đến thời điểm hiện tại đã có 441.095 tài khoản đăng ký, trong đó, Cục Thuế TP. Hà Nội đạt 79.614 tài khoản; Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đạt 174.423 tài khoản; Các Cục Thuế còn lại đạt 187.058 tài khoản.

Trong khi đó, số tờ khai đã gửi từ ngày 01/01/2021 đến hết tháng 8/2021 là 94.986 tờ khai. Cụ thể, Cục Thuế TP. Hà Nội đạt 24.552 tờ khai; Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đạt 56.121 tờ khai; Các Cục Thuế còn lại đạt: 14.313 tờ khai.

Triển khai dịch vụ hỗ trợ khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy

Về triển khai dịch vụ hỗ trợ khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy, từ ngày 30/6/2020, Tổng cục Thuế đã triển khai đối với TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh dịch vụ khai điện tử lệ phí trước bạ và đến ngày 01/8/2020 đã triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc.

Triển khai dịch vụ hỗ trợ khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy
Triển khai dịch vụ hỗ trợ khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy

Tính riêng trong 8 tháng đầu 2021, số lượng tờ khai điện tử lệ phí trước bạ tại hai thành phố này đạt 21.713 hồ sơ chiếm 11,35% trên tổng số hồ sơ 191.295; tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: 19.514 hồ sơ chiếm 9,18% trên tổng số 212.685 hồ sơ…

Hỗ trợ thanh toán Internet banking, Mobile banking

Để hỗ trợ cho dịch vụ, Tổng cục Thuế đã kết nối với 07 ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân, nộp điện tử lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc qua các kênh thanh toán Internet banking, Mobile banking. Tính trong 8 tháng đầu năm 2021, đã có 125.981 giao dịch nộp lệ phí trước bạ bạ ô tô, xe máy trên cả nước qua hình thức internet banking và mobile banking chiếm 5,42% trên tổng số 2.324.067 giao dịch lệ phí trước bạ ô tô, xe máy cả nước.

Đối với dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân, thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thuế đã hoàn thành tích hợp dữ liệu thông báo nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình và cá nhân tại 63 tỉnh, thành phố với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Gần 38.000 giao dịch thanh toán thành công

Tuy nhiên, để triển khai dịch vụ thì cần có sự kết nối, tích hợp giữa Cổng Dịch vụ công các tỉnh, thành phố với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để cơ quan đăng ký đất đai tại địa phương có thể tiếp nhận thông tin thông báo thuế cũng như chứng từ nộp thuế. Đến nay, đã có 50 tỉnh, thành phố hoàn thành việc kết nối kỹ thuật đảm bảo để triển khai dịch vụ; gần 38.000 giao dịch thanh toán thành công với số tiền thanh toán đạt gần 180 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng đang thực hiện triển khai các dịch vụ nâng cao, nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa đối với người nộp thuế như: dịch vụ tin nhắn giữa cơ quan Thuế với người nộp thuế; ứng dụng eTax dành cho thiết bị di động (E Mobile) cung cấp một số chức năng về: Đăng ký tài khoản giao dịch điện tử; Tra cứu nghĩa vụ thuế; Nộp thuế; Tra cứu hồ sơ thuế đã nộp…

Nỗ lực hoàn thành tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thuế, đến tháng 8/2021; tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực Thuế là 304 TTHC; trong đó, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là 122 thủ tục; mức độ 3 là 32 thủ tục, mức độ 4 là 150 thủ tục. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của ngành Thuế là 182 (đạt tỷ lệ 59,9%).

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 2204/QĐ-BTC ngày 21/11/2018 của Bộ Tài chính; về danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; ngành Tài chính triển khai trong giai đoạn 2018-2019; Tổng cục Thuế cũng đã tổ chức nâng cấp 140 TTHC từ mức độ 2 lên mức độ 3,4. Đến nay, đã hoàn thành đưa vào thực hiện được 74 TTHC ở mức độ 3,4.

Về tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Tính đến thời điểm hiện tại, Tổng cục Thuế đã thực hiện tích hợp 150 dịch vụ công trực tuyến; mức độ 3,4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Dự kiến trong năm 2021, Tổng cục Thuế sẽ hoàn thành tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến; mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Lời kết

Thực hiện Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025; định hướng đến năm 2030; ngành Thuế đã và đang thực hiện hiệu quả các dự án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng; nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử; triển khai hoàn thuế điện tử…

Hy vọng với sự đổi mới về công nghệ sẽ đem lại những thủ tục đơn giản; giúp các doanh nghiệp và nhà nước giảm bớt được nhân công, thời gian cũng như tiết kiệm chi phí hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *